Explicació del codi pong

El primer que explicaré és com funciona una pala intel·ligent:

La puntacio ha de cumplir les condicions de la pala que no xoqui amb la bola i que sobrepassi aiPaddle.x o playerPaddle.x + playerPaddle.width

El moviment de la pala manual es basa en una variable que és false el principi i es transforma en true quan apreto la tecla UP_ARROW i un altre variable tembé false que es transforma en true quan apreto DOWN_ARROW. La diferència és que activa cada tecla una funció que s'anomena this.up la que puja i this.down la que baixa. La funció this.up provoca que playerPaddle y--, que significa que la y es faci mes petita pujant cap adalt. Lo matix canviant this.down, provocant que playerPaddle y++, fent baixant la pala