Aquest llenguatge html permet escriure paràgrafs amb l'etiqueta p, també permet posar imatges amb l'etiqueta img. L'etiqueta img te unes paraules al costat que són paràmetres com per exemple src que vol dir el nom de la imatge, class seria el tipus de imatge. Mapper vol dir mapa d'imatge (quan passes per sobre d'una àrea es pinta y apunta a una web), width vol dir amplada i te com unitat píxels (un punt de la pantalla), height es l'alçada en pixels, border = 0 vol dir que no hi hagi vora, usemap vol dir que utilitzi el mapa d'imatge que hem creat.

Ceba Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló

Area shape significa la forma de l'àrea, Poly vol dir polígon, fet amb coords o coordenades realitzat amb GIMP, class vol dir el tipus de color i vora, noborder vol dir que no te vora al voltant, i icolor és el color HTML. El color sempre té 6 números, però no són numeros decimals (del 0 al 9), si no números hexadecimals. A vol dir 10, B 11, C 12, D 13, E 14...

El color EA9E75 significa que te una intensitat EA de vermell, 9E de verd, i 75 de blau i aixó dona el color de la ceba. El color FF0000 té una intensitat FF de vermell que és el número más fran possible, 00 seria que no te cap intensitat de verd i el ultim 00 seria que no te cap intensitat de blau. Axi donc 00FF00 seria vers molt intens i 0000FF blau molt intens. Si fos FFFF00 te el máxim de vermell i el màxim de verd i dona color groc RGB. Alt significa text alternatiu si no surt la imatge, title fa que aparegui el nom si passo per sobre de la imatge i href és la referència de la pàgina web on anirem al clicar en aquesta area poligonal de la imatge.

Color html números: Hexadecimals i decimals

Els colors es poden escriure en hexadecimal o en decimal, per exemple el numero EA9E75 és un numero hexadecimal que convertirem en decimal

Primer convertirem el numero EA en decimal, recordem que és el nivell de vermell. Es comença per la darrera xifra (que és la A) equival a 10 i com està a la darrera posició es multiplica per la base que és 16 elevat a la posició que és 0 perquè és el primer numero (10x16^0=10=A). LA lletra E equival a 14, però com està en segona posició l'elevem a 1 (14x16^1=224). EA serà la suma de E i A= 224+10=234

Ara convertirem el color verd del numero EA9E75, que és 9E. Es comença amb la darrera xifra és una E que equival a 14 i com està a la darreram posició s'eleva a 0 la base que és 13, és a dir 14x16^0=14. Es continua amb la segona xifra que és la que apareix a la primera posició d'aquest color, que és el 9=9x16^1=144. 9E=144+14= 158 en decimal

Ara convertirem el color blau que és el 75. El 5 és igual a 5x16^0=5, i el numero 7 és igual a 7x16^1=112. El numero 75 en decimal és igual a 5+112=117.

Ara convertirem el numero més gran possible FF, 15x16^0 + 15x16^1=255